LIÊN HỆ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 4
Năm 2022 : 11.165
 • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 290 lượt tải | 24 file đính kèm
 • Giáo án Mới - 2019 ( Phát triển năng lực học sinh)
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 271 lượt tải | 9 file đính kèm
 • giao án Toán 7+9
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 332 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Giáo án môn Hóa học _ Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 305 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn GDCD _ Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 356 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Vật lý _ Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 356 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Toán _ Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Công nghệ- Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 350 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Sinh hoc- Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Địa lý- Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 301 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Môn Mĩ thuật _ Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Môn Lịch sử _ Học kỳ II
  | Trường Trung học Cơ sở Minh Diệu | 304 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip
Văn bản mới