Trường THCS Minh Diệu được thành lập từ năm 1998, trỉ qua các đời hiệu Trưởng sau:

1. Thầy

2.Thầy

3. Thầy

4.Thầy

5. Thầy

 

Liên hệ trực tiếp:

Trương THCS Minh Diệu - Hòa Bình - Bạc Liêu