LIÊN HỆ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 4
Năm 2022 : 11.165
TÀI NGUYÊN
 • Trẩn Thị Mịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947876858
  • Email:
   ttminh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phan Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0914550197
  • Email:
   pmtuan.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lâm Ngọc Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0989145133
  • Email:
   lnthinh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Văn Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tồ trưởng Văn - Sử
  • Điện thoại:
   0369364498
  • Email:
   tvhuong.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946292706
  • Email:
   ptlan.md.hb@sobaclieu.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới