LIÊN HỆ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 4
Năm 2022 : 11.165
TÀI NGUYÊN
 • Huỳnh Thanh Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917869349
  • Email:
   thanhsu.bl@gmail.com
 • Đỗ Quốc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0919434091
  • Email:
   doviethoabinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiêu Trưởng mới chuyển về 10/2018

 • Huỳnh Việt Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941774487
  • Email:
   hvminh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lâm Văn Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948083212
  • Email:
   lvthong.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Vũ Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán -Lí
  • Điện thoại:
   0365363455
  • Email:
   vqhuy.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Đỗ Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918160948
  • Email:
   ndtuan.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Việt Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942681780
  • Email:
   dvtrinh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới