LIÊN HỆ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 4
Năm 2022 : 11.165
TÀI NGUYÊN
 • Trương Minh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Điện thoại:
   0944774225
  • Email:
   minhchien777777@gmail.com
 • Phan Chí Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Sinh - Hóa
  • Điện thoại:
   0918824644
  • Email:
   pttrung.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916909500
  • Email:
   nthue.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0849885253
  • Email:
   npthao.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thanh Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911515226
  • Email:
   vtkieu.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phan Huỳnh Thái Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919500060
  • Email:
   phtquoc.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Cẩm Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0859703650
  • Email:
   nclua.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Hổ Quốc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914643617
  • Email:
   hqminh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829049325
  • Email:
   nvnam.md.hb@sobaclieu.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới