LIÊN HỆ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 4
Năm 2022 : 11.165
TÀI NGUYÊN
 • Huỳnh Thanh Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917869349
  • Email:
   thanhsu.bl@gmail.com
 • Đỗ Quốc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0919434091
  • Email:
   doviethoabinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiêu Trưởng mới chuyển về 10/2018

 • Trương Minh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Điện thoại:
   0944774225
  • Email:
   minhchien777777@gmail.com
 • Phan Chí Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Sinh - Hóa
  • Điện thoại:
   0918824644
  • Email:
   pttrung.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Dương Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tiếng Anh - Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0702899344
  • Email:
   dndiep.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916909500
  • Email:
   nthue.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trẩn Thị Mịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947876858
  • Email:
   ttminh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phan Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0914550197
  • Email:
   pmtuan.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lâm Ngọc Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0989145133
  • Email:
   lnthinh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Huỳnh Việt Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941774487
  • Email:
   hvminh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới