LIÊN HỆ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 4
Năm 2022 : 11.165
TÀI NGUYÊN
 • Huỳnh Việt Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941774487
  • Email:
   hvminh.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Thạch Thị Phụng Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0941165464
  • Email:
   ttpnghi.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0849885253
  • Email:
   npthao.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0912912131
  • Email:
   ntdchi.md.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thanh Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911515226
  • Email:
   vtkieu.md.hb@sobaclieu.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới